Belzona дистрибуција за Македонија

  • Санација и заштита на конденз пумпи – Термоелектрана РЕК Осомеј
    Санација и заштита на конденз пумпи – Термоелектрана РЕК Осомеј

BELTEH-SOLUTION, Belzona дистрибуција за Македонија

, е фирма основана во Скопје која се занимава со репарација и  санација, поправка и заштита, као и сервис, обука и едукација за програмата на BELZONA која е, воедно, и официјален претставник на предходно наведената фирма.