за нас

Белтех Солушн д.о.о е Македонско – Хрватска фирма со мешовит капитал. Основана е во Април 2012 година.

Главна дејност на фирмата е примена на технологија за репарација и заштита на машински делови и опрема како и мали градежни поправки со композитни материјали, еластомери и епоксидни премази од програмата на “Belzona Polymerics“ од Англија.

Наша цел е: намалување на трошоците во одржувањето на машини и опрема, скратување на времето за ремонт, зголемување на ефективноста,  намалување на потреба од резевни делови, брзи и трајни поправки и квалитетна заштита.

РЕФЕРЕНЦИ:
Р.Б. Бучим, Титан Цементарница Усје, Johnson Matthey, Kemet Elektroniks, Рудници Бањани, Рафинерија OKTA, Макпетрол, Термоелектрана ТЕ-ТО, Фени Индустри, DMB Прилеп, APAVE, БЕГ Производство на топлина, Благој Ѓорев -Велес, Монтинг Енергетика, РЕК Осломеј, ХЕЦ Маврово, РЕК Битола, Рудници САСА,  Sharrcem Kosovo, ЕВН Македонија, МЗТ Пумпи, ТАВ Македонија, Velmar Automotive, Hotel Meriot, Алкалоид- Билка, DURA Automotive итн.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Belzona дистрибуција за Македонија