BELTEH Solution d.o.o.

Лепење гумени споеви од рамни затворачи во ХЕЦ Маврово – Вруток

Лепење гумени споеви од рамни затворачи во ХЕЦ Маврово – Вруток

Гумените сегменти за заптивање беа испорачани од производителот во разни димензии. Беше потребно да се спојат на одредени должини со еластична смеса која ќе овозможи сигурен, еласточен и траен спој. Со Belzona еластомерите се постигнаа одлични резултати. После монтажа на затварачите се изврши мерење на протекувањето на вода и беше констатирано дека стандардите за дозволено протекување беа задоволени повеќе од очекуваното.