BELTEH Solution d.o.o.

Обложување ролни за тестирање кочници во станица за технички преглед на возила.

Обложување ролни за тестирање кочници во станица за технички преглед на возила.

Ролните се пескарат. Се нанесува Belzona керамика премаз. Врз премазот се истура алуминиум оксид кој навлегува во премазот и по негово сушење се заробува во истиот. Со оваа технологија на Belzona се зголемува трајноста на ролните.