BELTEH Solution d.o.o.

Санација и заштита на конденз пумпи – Термоелектрана РЕК Осомеј

Малите оштетувања на роторите од овие пумпи беа пополнети со Bеlzona супер метал, а потоа беа заштитени со два слоја премаз Belzona 1341 кој ја зголемува ефективноста на пумпата при што ја намалува потрошувачката на електр. енергија за придвижување на пумпата.