BELTEH Solution d.o.o.

Санација и заштита на топлоизменувачи – Фени Индустри, Кавадарци

Санација на 4 топлоизменувачи за ладење на масло од млинови во Фени Индустри – Кавадарци. Октомври 2012 година.

Поради електрохемиската корозија се појавуваат процепи помеѓу цевната штица и бакарните цевки. Ова предизвикува мешање на вода и масло при што значително се намалува ефектот на ладење. Со постапката на Belzona на економичен и сигурен начин се санираат и заштитуваат топлоизменувачите.