BELTEH Solution d.o.o.

Санација и заштита од абразија на куќишта од пумпи – МЗТ Пумпи, Скопје

Куќиштата биле порозни. Обидот да се заварат порозните површини, предизвикал појава на пукнатини. Пукнатините се санирани со ладна постапка и Belzona керамика метал. Со предходно пескарење куќиштата беа обложени со два слоја керамика премаз со вкупна дебелина од околу 3mm. По завршување на работата се направи тест на пробен стол под притисок и се покажа дека нема никакво течење.