BELTEH Solution d.o.o.

Санација и заштита од абразија на Warman пумпи – Рудник за бакар Бучим, Радовиш

Санација на Warman пумпа со Belzona 1811 – Ноември 2000 година во рудник за бакар Бучим – Радовиш.

Куќиштето и страничните плочи беа многу оштетени. Со Belzona 1311 и Belzona 1811 оштетените површини беа реформирани во слоеви со дебелина од 6 до 25mm.

Репарирана пумпа со Belzona работи околу 3000 работни саати. Работниот век на нова пумпа изнесува околу 7500 работни саати. Цена на нова пумпа е околу 27.000,00Евра. Цена на репарирана пумпа со Belzona материјали и технологија е околу 5.500,00Евра.

Поради економичноста на нашето решение, оваа апликација на Warman пумпи е направена седум пати.