BELTEH Solution d.o.o.

Санација на блок од Caterpillar мотор на KRESS машина – Фени Индустри, Кавадарци

Санација на кавитиран блок од Caterpillar мотор на Kress машина во Фени Индустри – Кавадарци. Октомври 2012 година.

Кавитацијата која се појавила на делот од моторот каде што се монтираат хилзните, предизвикува протекување на водата за ладење во маслото од моторот. Со помош на Belzona керамика метал и техника на формирање, обликот на заптивниот прстен од блокот на моторот е реформиран и проблемот со мешање вода и масло беше решен на брз и едноставен начин без машинска обработка на лице место.