BELTEH Solution d.o.o.

Санација на изолација од електричен кабел на реклајмер во фени Индустри, Кавадарци

Санација на изолација од кабел на реклајмер во Фени Индустри –Кавадарци-Јуни 2003 година.

Изолацијата на кебелот беше оштетена од абразија и влијанието на временските услови. Потребен баше материјал кој ќе биде еластичен, со одлична адхезија и отпорност на временските влијанија. Belzona 2311 еластомер за итни репарации потполно ги задоволи сите овие услови и поради тоа апликацијата беше повторена на уште 14 други места.