Санација на изолација од електричен кабел на реклајмер во фени Индустри, Кавадарци

Санација на изолација од електричен кабел на реклајмер во фени Индустри, Кавадарци

Санација на изолација од кабел на реклајмер во Фени Индустри –Кавадарци-Јуни 2003 година.

Изолацијата на кебелот беше оштетена од абразија и влијанието на временските услови. Потребен баше материјал кој ќе биде еластичен, со одлична адхезија и отпорност на временските влијанија. Belzona 2311 еластомер за итни репарации потполно ги задоволи сите овие услови и поради тоа апликацијата беше повторена на уште 14 други места.