Санација на куќиште од млин за руда со техника на инјектирање – Рудници САСА Македонска Каменица

Санација на куќиште од млин за руда со техника на инјектирање – Рудници САСА Македонска Каменица