BELTEH Solution d.o.o.

Санација на куќиште од млин за руда со техника на инјектирање – Рудници САСА Македонска Каменица