Санација на куќиште од млин за руда со техника на инјектирање – Рудници САСА Македонска Каменица

Санација на куќиште од млин за руда со техника на инјектирање – Рудници САСА Македонска Каменица

Санација на куќиште од млин за руда со техника на инјектирање – Рудници САСА Македонска Каменица

Санација на куќиште од млин за руда со техника на инјектирање – Рудници САСА Македонска Каменица

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *