BELTEH Solution d.o.o.

Санација на куќиште од трансформатор -EVN Македонија

Санација на течење масло од куќиште на трансформатор – EVN Македонија

Санацијата е извршена на лице место без празнење на маслото од трансформаторот. Површината се бруси и се чисти со одмастувач. Потоа се нанесува еден слој од Belzona 1831, се вградува армирачка трака и врз неа се нанесува уште еден слој Belzona 1831.