BELTEH Solution d.o.o.

Санација на оштетена осовина во Битола сил – Ренова

Поради опасност од деформации, осовината во вид на цевка не смееше да се наварува. Belzona беше единствено решение. За неколку часови работата беше завршена на металостругарска машина.