BELTEH Solution d.o.o.

Санација на оштетена транспортна трака во рудник РЕК Осломеј

Парче од транспортната трака е откинато, арматурното платно не е оштетено.

Со Belzona еластомери во вид на паста и ладна вулканизација, траката е санирана. По стврднување еластомерот се сврзува за основната гума и станува еластичен и отпорен на абразија.