BELTEH Solution d.o.o.

Санација на рамка за корпа од багер Caterpillar – Рудници Бањани

Куќиштата од болцни на рамката беа оштетени и функцијата на утоварувачот беше оневозможена. Конвенционалната метода во работилница беше долготрајна и скапа. Решението на Belzona беше брзо, економично и трајно. Со помош на цевка и изработен калап, куќиштата од болцните беа реформирани и рамката се врати во работа за два дена.