BELTEH Solution d.o.o.

Санација на резервоар за гориво со ладна постапка (plate bonding).

Санација на резервоар за гориво со ладна постапка (plate bonding).

Заварениот спој на резервоарот со цевката беше оштетен. Поради опасност од пожар заварувањето не беше опција.
Со помош на Belzona 1831 и технологија на лепење челичен лим (plate bonding), санација на пукнатината беше направена на лице место со ладна постапка. Решението е трајно.