BELTEH Solution d.o.o.

Санација на рисеви од хидраулична преса – Металец, Битола

Санација на рисеви од хидраулична преса – Металец, Битола

Хидрауличната клипњача беше механички оштетена. Со припрема на површината и нанесување Belzona 1221 композитен материјал за итни репарации пресата беше оспособена за работа за еден ден без машинска обработка со ладна постапка.