BELTEH Solution d.o.o.

Санација на топлоизменувач од дробилка –Рудници Тајмиште, Кичево

Поради електрохемиска корозија која се јавува помеѓу различните материјали од кои се изработени цевната штица и цевките на топлоизменувачот ,се појавува протекување и мешање на ладилните флуиди.

Со пескарење на оштетената површина и пополнување со Belzona композитен материјал се изврши заптивање на оштетените површини и изолација. Топлоизменувачот е репариран и заштитен со сигурна и трајна постапка.