BELTEH Solution d.o.o.

Санација на транспортна трака -Фени Индустри, Кавадарци

Санација на транспортна трака -Фени Индустри, Кавадарци

Овој спој од транспортна трака е саниран со Belzona 2311 еластомер за итни репарации затоа што клиентот беше ограничен со многу мал период на застој. Кога би се лепела траката со конвенционална метода би требало многу повеќе време. Премазот е како паста, се нанесува со шпакла. На амбиентална температура од 25оС стврднува (ги стекнува сите механички особини) за 50 минути.