BELTEH Solution d.o.o.

Санација на 12 корпи од рото багер MAN Takraf SRS 400 – РЕК Осломеј

Секоја корпа има 4 чаури. Сите куќишта од чаурите беа многу оштетени. Со помош на цевка за центрирање и Belzona 1111 со предходна припрема на оштетените површини, се залеваа нови чаури на 12 корпи од ротобагерот.

Оваа постапка се покажа како побрза и подолготрајна од конвенционалната метода.