BELTEH Solution d.o.o.

Хидроизолација на настрешница од влез на управна зграда на ТАВ Македонија, Аеродром Александар Велики, Скопје.

Стариот конкурентски премаз беше во катастрофална состојба. Прво се отстранија остатоците од стариот премаз, а потоа се исчисти и обеспраши целата бетонска површина на настрешницата.

По детално сушење, се нанесе Belzona хидроизолационен систем со прајмер, армирачка мрежа и два слоја полимерен премаз Belzona 3111 како на бетонските така и на дел од металните површини.