Category Archives: ПОПРАВКА И ЗАШТИТА

Belzona поправка и заштита

Хидроизолација на настрешница од влез на управна зграда на ТАВ Македонија, Аеродром Александар Велики, Скопје.

Стариот конкурентски премаз беше во катастрофална состојба. Прво се отстранија остатоците од стариот премаз, а потоа се исчисти и обеспраши целата бетонска површина на настрешницата.

По детално сушење, се нанесе Belzona хидроизолационен систем со прајмер, армирачка мрежа и два слоја полимерен премаз Belzona 3111 како на бетонските така и на дел од металните површини.

Санација на топлоизменувач од дробилка –Рудници Тајмиште, Кичево

Поради електрохемиска корозија која се јавува помеѓу различните материјали од кои се изработени цевната штица и цевките на топлоизменувачот ,се појавува протекување и мешање на ладилните флуиди.

Со пескарење на оштетената површина и пополнување со Belzona композитен материјал се изврши заптивање на оштетените површини и изолација. Топлоизменувачот е репариран и заштитен со сигурна и трајна постапка.

Санација на куќиште од млин за руда со техника на инјектирање – Рудници САСА Македонска Каменица

 

Санација на рамка за корпа од багер Caterpillar – Рудници Бањани

Куќиштата од болцни на рамката беа оштетени и функцијата на утоварувачот беше оневозможена. Конвенционалната метода во работилница беше долготрајна и скапа. Решението на Belzona беше брзо, економично и трајно. Со помош на цевка и изработен калап, куќиштата од болцните беа реформирани и рамката се врати во работа за два дена.

Заштита на колена од цевки за отпепелување – РЕК Осломеј

Дебелоѕидни безшавни цевки за пневматски транспорт на пепел во Термоелектраната РЕК Осломеј на секои две години се менуваа со нови поради истрошеност.

Испескарени челични плочки премачкани со слој Belzona беа сегментно залепени низ целата должина на четирите колена од цевките кои исто така беа испескарени. По ненесување Belzona керамика метал на надворешната половина од цевките во слој од 6mm, апликацијата траеше 8 години без никакво оштетување.

Санација и заштита на конденз пумпи – Термоелектрана РЕК Осомеј

Малите оштетувања на роторите од овие пумпи беа пополнети со Bеlzona супер метал, а потоа беа заштитени со два слоја премаз Belzona 1341 кој ја зголемува ефективноста на пумпата при што ја намалува потрошувачката на електр. енергија за придвижување на пумпата.

Санација на ракавец од рото багер SRS 400 – рудник РЕК Осломеј

Оштетениот ракавец беше саниран за два дена со помош на Belzona и специјално изработен дводелен калап, на лице место без демонтажа на тркалото кое носи 10 масивни корпи.

Конвенционалната метода со демонтажа, транспорт од рудникот до работилница, наварување, машинска обработка, повторен транспорт и монтажа на сите делови би одземало минимум 4 до 6 недели. Заштедата во време и пари што ја овозможи технологијата на Bеlzona во овој случај е огромна.

Санација на оштетена транспортна трака во рудник РЕК Осломеј

Парче од транспортната трака е откинато, арматурното платно не е оштетено.

Со Belzona еластомери во вид на паста и ладна вулканизација, траката е санирана. По стврднување еластомерот се сврзува за основната гума и станува еластичен и отпорен на абразија.