BELTEH Solution d.o.o.

Заштита на делови од пролизгување

Нанесување премаз против пролизгување на погонски барабан со транспортна трака

Премаз против пролизгување кај валци за тестирање на кочници во станица за технички преглед на возила

Нанесување систем на премази против лизгање на метални скали на кран

Систем на премази против лизгање на рампа на улица пред училиште

Систем на премази против лизгање на рампа на улица пред училиште

Предности на Belzona технологијата во споредба со конвенционалните методи и материјали:

  • брзина на зафатот – краток застој – ниски трошоци
  • едноставна постапка, нема потреба од специјални алати и машини
  • со мало вложување се постигнува трајно решение и долгорочна заштеда.

Кои производи ги користиме?

Изборот на производите зависи од работните услови на деловите кои треба да се репарираат, нивната итнос и временските услови во кои се работи. Belzona 1321 премаз и Belzona 9211 ситна гранулација од корунт се користат за обложување на погонски валци од систем на транспортни траки, валци за технички преглед на возила, скали за заштита од лизгање, обложување на челични профили за рампи за контрола на брзината на движење на возила во сообраќајот “Smart Bamps”.

Како работиме?

Нашата мобилна работилница ја покрива територијата на Македонија. Соработката со нас може да се изврши на неколку начини. За клиентите кои сакаат комплетна услуга – вградување на материјалите во своите погони, можеме да им пружиме услуга преку нашата мобилна работилница. За тие клиенти кои имаат служба за одржување, можат од нас да ги нарачаат материјалите и после извршена обука, сите опишани зафати можат сами да ги изведуваат. Истото важи и за клиентите кои имаат договори со други даватели на услуги за одржување – ние сме во состојба да ги снабдуваме нивните постоечки подизведувачи со потребните производи и да организираме обука за нив.