BELTEH Solution d.o.o.

Заштита од абразија на цевки, шнеки, лимови, делови од млин, додавачи и вентилатори

Заштита од абразија на цевки и колена за пневматски транспорт на абразивни материјали

Заштита од абразија на цевки за транспорт на пепел во термоелектрана

Заштита од абразија и корозија на полжавест транспортер (шнека)

Санација на делови од додавачи за абразивен материјал

Додавач за алтернативно гориво – заштита од абразија

Санација на ротор од вага за пепел со антиабразивен материјал

Санација и заштита од абразија на куќиште од вентилатор за жито

Цевки и странични лимови за пакување на цемент

Санација на плашт од млин за цемент

Санација на куќиште од чаура на млин во рудник

Предности на Belzona технологијата во споредба со класичното заварување:

  • брзина на зафатот – краток застој – ниски трошоци
  • често има можност за санација на лице место без демонтажа на делот и без машинска обработка
  • едноставна постапка, нема потреба од специјални алати и машини
  • ладна постапка – нема опасност од појава на пукнатини, промена на структурата на материјалот, појава на деформации и опасност од палење
  • со мало вложување се постигнува трајно решение и долгорочна заштеда.

Кои производи ги користиме?

Изборот на производите зависи од работните услови на деловите кои треба да се репарираат, нивната итнос и временските услови во кои се работи. Belzona 1812, Belzona 1813, Belzona 1814, Belzona 1818 се користи како антиабразивни облоги кои се нанесуваат во слој од 3mm и повеќе. За поагресивна абразија се користат хексагонални алуминатни плочки Belzona 9811 кои се лепат на металната површина. Belzona 1111 е универзален материјал, Belzona 1212 и Belzona 1161 се користат во услови каде има висока влажност и не може металната површина идеално да се одмасти. Belzona 1221 се користи за итни репарации. Belzona 1321 е двокомпонентен керамика премаз кој може да се користи за инјектирање со цел пополнување на зазори.

Како работиме?

Нашата мобилна работилница ја покрива територијата на Македонија. Соработката со нас може да се изврши на неколку начини. За клиентите кои сакаат комплетна услуга – вградување на материјалите во своите погони, можеме да им пружиме услуга преку нашата мобилна работилница. За тие клиенти кои имаат служба за одржување, можат од нас да ги нарачаат материјалите и после извршена обука, сите опишани зафати можат сами да ги изведуваат. Истото важи и за клиентите кои имаат договори со други даватели на услуги за одржување – ние сме во состојба да ги снабдуваме нивните постоечки подизведувачи со потребните производи и да организираме обука за нив.