BELTEH Solution d.o.o.

НОВОСТИ

Санација на осовина од дробилка на лице место без демонтажа, без заварување и без машинска обработка. Комплетната санација е завршена за еден ден. ИЗБЕГНАТИ СЕ ГОЛЕМИ ЗАГУБИ!

Заштита од абразија на нова цевка од камион Дисаб - вакуум машина. Искуството покажа дека со обложување на цевката со Belzona антиабразивна облога, животниот век се зголемува за три до четири пати

Санација и заштита на центрифугална пумпа

Реставрација на икона која е насликана на лим. Лимот и дрвената подлога се оштетени и затоа од спротивната страна на иконата се врши припрема за лепење на нова дрвена подлога. Се нанесува Belzona композитен материјал на лимената површина и на нова дрвена подлога на која треба да се залепи иконата. Лепењето се врши со помош на преса

Санација и заштита на полиестерски резервоар за HCL - раствор на хлороводородна киселина

Санација на цевка за екстра лесно гориво во петрохемиска компанија. Проблем - корозија под изолација, решение Belzona 1111 со вградување на челичен лим и платно за зајакнување на апликацијата

Годишна конференција на Belzona online. Презентација на нови производи и прогласување на најдобрите Белзона консултанти за 2020 година