BELTEH Solution d.o.o.

Премази за подови, санација и заштита на бетонски површини, мали градежни поправки

Аплицирање епоксиден премаз на под во фабрика

Означување коридор на под во фабрика

Санација и заштита на индустриски под во противпожарна просторија

Предности на Belzona технологијата во споредба со конвенционалните премази и репаратурни малтери за градежни поправки:

  • едноставна постапка, нема потреба од специјални алати и машини
  • епоксидни премази за подови отпорни на хемикалии, абразија и лизгање: многу брзо сушат на амбиентална температура – се нанесуваат во тенок слој – нема потреба од прајмер – не содржат разредувачи
  • Композити за репарација на бетонски површини: голема цвртина – брзо сушење –отпорност на хемикалии
  • со мало вложување се постигнува трајно решение и долгорочна заштеда

Кои производи ги користиме?

Изборот на производите зависи од работните и временските услови во кои се работи. Belzona 5231 е двокомпонентен епоксиден премаз кој се користи за заштита на бетонски и метални површини. Belzona 4111 е трокомпонентен композитен материјал за санасија на пукнатини на бетон и надградба на бетонски површини.

Како работиме?

Нашата мобилна работилница ја покрива територијата на Македонија. Соработката со нас може да се изврши на неколку начини. За клиентите кои сакаат комплетна услуга – вградување на материјалите во своите погони, можеме да им пружиме услуга преку нашата мобилна работилница. За тие клиенти кои имаат служба за одржување, можат од нас да ги нарачаат материјалите и после извршена обука, сите опишани зафати можат сами да ги изведуваат. Истото важи и за клиентите кои имаат договори со други даватели на услуги за одржување – ние сме во состојба да ги снабдуваме нивните постоечки подизведувачи со потребните производи и да организираме обука за нив.