BELTEH Solution d.o.o.

Санација на гуми од дампер CAT 785 – Бучим, Радовиш

Санација на гуми од дампери Caterpillar 785 во рудник за бакар Бучим – Радовиш.

Санација на гумите се врши со Belzona 2311 еластомер за итни репарации и армирачка трака Belzona 9341 со цел да се намали застојот на машините.