BELTEH Solution d.o.o.

Санација на цевка за вода во Arcelor Mittal

Санација на главна цевка за вода во Arcelor Mittal, Скопје
Главната цевка за вода во фабриката беше во екстремно лоша  ситуација. По неколку неуспешни обиди со заварување, бевме  повикани да ја санираме цевката со ладна постапка. Тоа беше завршено за неколку часови со помош на Belzona 1221 супер метал за итни репарации.
Опција за замена на цевката со нова, за толку кратко време во моментот беше невозможна.