BELTEH Solution d.o.o.

Премази за подови, санација и заштита на бетонски површини, мали градежни поправки

Премази за подови, санација и заштита на бетонски површини, мали градежни поправки Аплицирање епоксиден премаз на под во фабрика Означување коридор на под во фабрика Санација и заштита на индустриски под во противпожарна просторија Предности на Belzona технологијата во споредба со конвенционалните премази и репаратурни […]

Хидроизолација на проблематични кровови, настрешници и фасади што течат

Хидроизолација на проблематични кровови, настрешници и фасади што течат Хидроизолација на настрешница на влез во управна зграда на аеродром Хидроизолација на дел од тераса Хидроизолација на хоризонтален олук и фасада на лимен кров Хидроизолација на делови од рамен кров Хидроизолација на споеви под – ѕид […]

Заштита на делови од пролизгување

Заштита на делови од пролизгување Нанесување премаз против пролизгување на погонски барабан со транспортна трака Премаз против пролизгување кај валци за тестирање на кочници во станица за технички преглед на возила Нанесување систем на премази против лизгање на метални скали на кран Систем на премази […]

Санација и заштита на топлоизменувачи

Санација и заштита на топлоизменувачи Санација и заштита на цевна штица од топлоизменувач за масло Санација на топлоизменувач за масло од дробилка Санација и заштита на данце од топлоизменувач Санација на дупната цевна штица од топлоизменувач во термоелектрана Предности на Belzona технологијата во споредба со […]

Репарација, заштита и подобрување на пумпи

Репарација, заштита и подобрување на пумпи Репарација и заштита на ротор од центрифугална пумпа за топла вода Репарација и заштита на ротор од вакуум пумпа Нанесување премаз на нови пумпи за заштита и зголемување на ефективноста Санација и заштита од кавитација на ротор од разладна […]

Санација и заштита на резервоари

Санација и заштита на резервоари Трајна санација на дупнат резервоар за дизел гориво без заварување Заштита од корозија на дното на резервоар со систем на премази Внатрешна и надворешна заштита на нов резерваор за сулфурна киселина User comments User comments Санација на дупнат резерваор за […]

Еластомери за санација и надградба на гумени делови

Еластомери за санација и надградба на гумени делови Санација на отсечена транспортна трака Санација на оштетена транспортна трака Санација на оштетена транспортна трака Санација на скината транспортна трака Лепење на гумени споеви од рамен затворач во хидроелектрана Санација на гума од дампер во рудник Обложување […]

Заштита од абразија на цевки, шнеки, лимови, делови од млин, додавачи и вентилатори

Заштита од абразија на цевки, шнеки, лимови, делови од млин, додавачи и вентилатори Заштита од абразија на цевки и колена за пневматски транспорт на абразивни материјали Заштита од абразија на цевки за транспорт на пепел во термоелектрана Digital Camera Digital Camera Digital Camera Заштита од […]

Санација и заштита на цевки и вентили

Санација и заштита на цевки и вентили Цевките во текот на експоатација поради разни влијанија (ерозија, корозија, хемикалии и абразија) се оштетуваат при што доаѓа до протекување. Belzona има материјали отпорни на вода и масло со кои во некои случаи течењето може да се санира […]

Санација и надградба на оштетени куќишта и делови од рударска опрема

Санација и надградба на оштетени куќишта и делови од рударска опрема Куќиштата од лежишта, блокови на мотори и куќиштата од пумпи најчесто се изработуваат од сив лив (гус). Во текот на експлоатација овие делови страдаат од ерозија, корозија, абразија, кавитација, агресивни хемикалии или механички оштетувања. […]