BELTEH Solution d.o.o.

Санација на осовини, ракавци и нажлебени вратила

Санација на осовини, ракавци и нажлебени вратила Во погоните и машинските работилници во индустријата често доаѓа до потреба од поправки на машински делови од метал: осовини, куќишта и ракавци. Технологијата која најчесто се користи за санација на овие делови е заварувањето, меѓутоа оваа метода има […]