BELTEH Solution d.o.o.

Нашето искуство

Нашата фирма е основана со Македонско Хрватски капитал и се занимава со репарација, поправка и заштита на машински делови и опрема како и мали градежни поправки со Belzona композитни материјали и премази.

Години постоење
0
Белтех Солушн е основана 2012 година, но нашето искуство со вградување на овие материјали трае 19 години
0
Проекти
0 +
Задоволни компании
0 +
Години постоење
0
Белтех Солушн е основана 2012 година, но нашето искуство со вградување на овие материјали трае 19 години
0
Проекти
0 +
Задоволни компании
0 +

Најнови проекти