BELTEH Solution d.o.o.

ЗА НАС

Белтех Солушн д.о.о е Македонско – Хрватска фирма со мешовит капитал. Основана е во Април 2012 година.

Главна дејност на фирмата е примена на технологија за репарација и заштита на машински делови и опрема како и мали градежни поправки со композитни материјали, еластомери и епоксидни премази од програмата на “Belzona Polymerics“ од Англија.

Наша цел е: намалување на трошоците во одржувањето на машини и опрема, скратување на времето за ремонт, зголемување на ефективноста,  намалување на потреба од резевни делови, брзи и трајни поправки и квалитетна заштита.

РЕФЕРЕНЦИ: